جمعه, 17 ارديبهشت 1395
University of Kordistan Logo

عنوان : برنامه حذف و اضافه(ترمیم) نیمسال دوم 92-91
تاريخ :
 ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ 

حذف و اضافه بهمن ماه در روزهای بیست و سوم و بیست و چهارم(23و24) بهمن ماه خواهد بود ،مهلت مقرر تمدید نخواهد شد لذا کلیه دانشجویان در روزهای تعیین شده بایستی اقدام به حذف و اضافه دروس خود نمایند .بازگشت          
 
دانشگاه کردستان