چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1395
University of Kordistan Logo

تقدیر رئیس جمهور از آقای دکتر احمد امانی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

جناب آقای دکتر امانی عضو محترم هیات‌علمی گروه روانشناسی  روزشنبه29/8/89 در محل سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری به عنوان مشاور فعال در عرصه مشاوره ازدواج و آموزش مهارتهای زندگی از ریاست محترم جمهوری تقدیرنامه دریافت نمود.

 یادآور می‌شود در سطح کشور از 12 نفر تقدیر به عمل آمده که یکی از این افراد آقای دکتر احمد امانی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه کردستان می‌باشد.بازگشت           ارسال به دوستان ارسال به دوستان    
 
دانشگاه کردستان