دوشنبه, 9 آذر 1394
University of Kordistan Logo

راه اندازی سامانه فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دانشگاه کردستان و فراخوان مقاله

مدير نشريه مشاوره و روان درمانی خانواده  ضمن تبریک به کلیه دستندرکاران دانشگاه کردستان که به یمن همکاری مسئولان محترم دانشگاه  سامانه نشریه به آدرس www.FCPJournal.ir راه اندازی شد. از تمام محققان، مشاوران و درمانگران بالينی در زمينه ی مسائل پيش شکل گيری خانواده، زناشويی، روابط و مسائل خانوادگی، غنی سازی روابط و طلاق( ساير مسائل مربوط به خانواده) درخواست دارد که مقالات خود را بر اساس راهنمای نويسندگان و اهداف نشريه در اين سامانه برای داوری و مراحل چاپ ثبت کنند .

 

 

با احترام

مدیر مسئول و جانشین سردبیر نشریه دکتر ناصر یوسفی


بازگشت           ارسال به دوستان ارسال به دوستان    
 
دانشگاه کردستان