چهارشنبه, 4 آذر 1394
University of Kordistan Logo

هفته پژوهش و فناوری سال 1394

هفته پژوهش و فناوریسامانه های دانشجویی

تقویم آموزشی

سیستم گلستان 

راهنمای گلستان

وب سایت امور دانشجویی

پورتال صندوق رفاه

خوابگاه دانشجویی

اتوماسیون تغذیه

شرایط نقل و انتقال
کتابخانه مرکزی


تعداد بازدیدها : ۳۲۳  |  منبع خبر : روابط عمومی
تعداد بازدیدها : ۴۵۳  |  منبع خبر : روابط عمومي
تعداد بازدیدها : ۲۵۶  |  منبع خبر : روابط عمومی
تعداد بازدیدها : ۲۵۴  |  منبع خبر : روابط عمومی
تعداد بازدیدها : ۱۴۱  |  منبع خبر : روابط عمومی
تعداد بازدیدها : ۱۱۵  |  منبع خبر : روابط عمومی
تعداد بازدیدها : ۱۳۴  |  منبع خبر : روابط عمومی
تعداد بازدیدها : ۳۰۴  |  منبع خبر : روابط عمومی
تعداد بازدیدها : ۳۱۱  |  منبع خبر : روابط عمومی
تعداد بازدیدها : ۳۹۵  |  منبع خبر : روابط عمومی
تعداد بازدیدها : ۱۴۴  |  منبع خبر : روابط عمومی
تعداد بازدیدها : ۱۱۳  |  منبع خبر : روابط عمومی
تعداد بازدیدها : ۱۲۹  |  منبع خبر : روابط عمومی
تعداد بازدیدها : ۱۵۶  |  منبع خبر : روابط عمومی
تعداد بازدیدها : ۱۷۷  |  منبع خبر : روابط عمومی
تعداد بازدیدها : ۳۵۲  |  منبع خبر : مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد بازدیدها : ۱۹۶۸  |  منبع خبر : دفتر روابط بین الملل و ارتباطات علمی
  آرشيو اخبار


دانشكده‌ها و پژوهشکده ها


لینک‌های پرکاربرد


لینکهای پرکاربرد پژوهشی


همایش‌های در حال برگزاری


آزمایشگاه مرکزی


خدمات الکترونیکی


منابع الکترونیکی


V3.9.8.21