پنج‌شنبه, 5 آذر 1394
University of Kordistan Logo

دانشکده مهندسي

جستجو
نام واحد
نام فيلد
عبارت جستجو
 

پرسنل دانشکده مهندسی

 


 

 


آقای رضا بهرام ولدی

سمت: مسئول کارپردازی

پست الکترونیکی:

شماره اتاق: 

شماره تماس: 6662890

 


آقای مهندس داوود رفیعی

سمت: کارشناس آزمایشگاه های گروه مهندسی عمران

پست الکترونیکی: d.rafiee@uok.ac.ir

شماره اتاق: 223

شماره تماس: داخلی 2391

 


آقای بختیار سبحانی

سمت: کارشناس آزمایشگاه های گروه مهندسی برق

پست الکترونیکی:

شماره اتاق:

شماره تماس: داخلی 3390

 


خانم سحر شریعتی راد

سمت: مسئول حسابداری

پست الکترونیکی:

شماره اتاق: 202

شماره تماس: 6662890

 


خانم اکرم صالحی

سمت: مسئول دفتر دانشکده

پست الکترونیکی:

شماره اتاق:

شماره تماس: 6660073

 

 


خانم لیلا صدیقیانی

سمت: کارشناس گروه های آموزشی

پست الکترونیکی:

شماره اتاق:

شماره تماس: 6621566

 


 


آقای جهانگیر عزیزی

سمت: مسئول سایت های کامپیوتر

پست الکترونیکی:

شماره اتاق:

شماره تماس: داخلی 3317

 


خانم لیندا قادری

 سمت: کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

پست الکترونیکی:

شماره اتاق:

شماره تماس: 6621566خانم سهیلا لاهورپور

سمت:
کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی

پست الکترونیکی:

شماره اتاق:

شماره تماس:


 


خانم مهندس فرانک محمودی

سمت: کارشناس آزمایشگاه های گروه مهندسی برق

پست الکترونیکی:

شماره اتاق:

شماره تماس:

 


خانم مهندس جمیله مرادیانی

سمت: کارشناس گروه های آموزشی

پست الکترونیکی:

شماره اتاق:

شماره تماس: 6621566  


V3.9.8.21