سه‌شنبه, 20 بهمن 1394
University of Kordistan Logo

دانشکده مهندسي

پرسنل دانشکده مهندسی

نام و نام­ خانوادگی

سمت

شماره تماس

خانم مهندس سمیه امانی

کارشناس آزمایشگاهها و کارگاههای گروه کامپیوتر

3254

آقای رضا بهرام ولدی

مسئول کارپردازی

33662890

آقای صابر جنتی

کارشناس آزمایشگاهها و کارگاههای گروه صنایع

 

آقای مهندس داود رفیعی

کارشناس آزمایشگاهها و کارگاههای گروه عمران

داخلی 2391

آقای بختیار سبحانی

کارشناس آزمایشگاهها و کارگاههای گروه برق

داخلی 3390

خانم سحر شریعتی

امور مالی و حسابداری

33662966

خانم اکرم صالحی

مسئول دفتر ریاست

33660073

خانم لیلا صدقیانی

کارشناس گروههای آموزشی

33665060

آقای جهانگیر عزیزی

کارشناس مسئول سایت دانشکده

33665060

خانم لیندا قادری

کارشناس امور آموزشی(تحصیلات تکمیلی)

33621566

خانم سهیلا لاهورپور

کارشناس امور آموزشی(کارشناسی)

 

خانم مهندس جمیله مرادیانی

کارشناس گروههای آموزشی

33621566

خانم مهندس فرانک محمودی

کارشناس آزمایشگاهها و کارگاههای گروه برق

3390

خانم مهندس هیرو یزدان­ پناه

کارشناس مسئول شبکه و اینترنت و سایت نرم افزار

33665060


V3.9.8.21