سه‌شنبه, 14 ارديبهشت 1395
University of Kordistan Logo
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

اعضای هیات علمی گروه زبان وادبیات عرب

دکترمحمد رضا عزیزی پور

مرتبه علمي :استادیار

زمينه فعاليت و تخصص :زبان وادبیات عرب

پست الكترونيكي : mr.azizipour@uok.ac.ir

شماره اتاق :

شماره تلفن :2216

                                 رزومـه

دکترعبدالله رسول نژاد

مرتبه علمي :استادیار

زمينه فعاليت و تخصص :زبان وادبیات عرب

پست الكترونيكي : a.rasoulnezhad@uok.ac.ir

شماره اتاق :

شماره تلفن : 2402

                                 رزومـه

دکترحسن سرباز

مرتبه علمي :استادیار

زمينه فعاليت و تخصص : زبان وادبیات عرب

پست الكترونيكي : h.sarbaz@uok.ac.ir

شماره اتاق :

شماره تلفن : 2402

                                 رزومـه

 

دکترهادی رضوان

مرتبه علمي :استادیار

زمينه فعاليت و تخصص : زبان وادبیات عرب

پست الكترونيكي : hrezwan@uok.ac.ir

شماره اتاق :

شماره تلفن : 2216

                                 رزومـه

 

دکترجمیل جعفری

مرتبه علمي :استادیار

زمينه فعاليت و تخصص : زبان وادبیات عرب

پست الكترونيكي : j.jafari@uok.ac.ir

شماره اتاق :

شماره تلفن :

                                 رزومـه

 

دکتراحمد نهیرات

مرتبه علمي :استادیار

زمينه فعاليت و تخصص : زبان وادبیات عرب

پست الكترونيكي : a.nohairat@uok.ac.ir

شماره اتاق :

شماره تلفن :

                                 رزومـه


دکترمحسن پیشوایی

مرتبه علمي :استادیار

زمينه فعاليت و تخصص : زبان وادبیات عرب

پست الكترونيكي : m.pishvaei@uok.ac.ir

شماره اتاق :

شماره تلفن :

                                 رزومـه


 

دکترشرافت کریمی

مرتبه علمي :استادیار

زمينه فعاليت و تخصص : زبان وادبیات عرب

پست الكترونيكي : karimi.sharafat@yahoo.com

شماره اتاق :

شماره تلفن :

                                 رزومـه


آمار بازدید صفحه
آمار صفحه
بازدید صفحه 7191
پربیننده ترین روز 16/08/1392
آمار پر بيننده ترين روز 22
بازدید امروز صفحه 0
بازدید دیروز صفحه 2

سه‌شنبه, 14 ارديبهشت 1395


V3.9.8.21