جمعه, 17 ارديبهشت 1395
University of Kordistan Logo
منوی اصلی

تجهیزات

مشخصات دستگاه ها و تجهیزات

میکروسکوپ الکترونی روبشی با رزلوشن بالا (FESEM )

ساخت کشور: چک

کمپانی: TSCAN

·         تهیه تصویر با بزرگنمایی 20 تا 300000 برابر

·         قدرت تفکیک حدود 1.2 نانومتر

·         مجهز به آشکارساز تفرق معکوس

·         قادر به تهیه تصاویر سه بعدی

·         مجهز به آشکارساز الکترون ثانویه (SE )

·         مجهز به آشکارساز الکترون برگشتی(BS )

·         مجهز به آشکارساز  EDX

·         مجهز به Heating-Cooling /Stage

کاربردها و خدمات :

·         تهیه تصاویر از ساختارهای در ابعاد نانو

·         بررسی نمونه های متالوگرافی و آنالیز فازهای مختلف

·         بررسی مقاطع شکست

·         بررسی انواع نمونه های پلیمری، سرامیکی، زمین شناسی و بیولوژیکی

·         تصویر برداری از نمونه های بیولوژیک و آبدار

دستگاههای آماده سازی التراسوند،  دستگاه پوشش دهی طلا،  دستگاه پوشش دهی کربن(بزودی)  

 

دستگاه میکروسکوپ روبشی نیروی اتمیAFM 

کمپانی:ND-MDT

ساخت کشور: روسیه

نوع خدمات: ارائه ی تصاویر در محدوده روبش 100 nm-50 μm

مورد اندازه گیری: مطالعه توپوگرافی سطح

واحد اندازه گیری: nm

دقت اندازه گیری: 5nm

 

دستگاه کروماتوگرافی گازی 

کمپانی: َAGILENT

ساخت کشور: آمریکا

 بابا دتکتور FID

 دتکتور اسپکتروسکوپی جرمیGC-Mass

نوع خدمات: ارائه ی طیف های GC و Mass آنالیز کمی و کیفی

زمینه های کاربردی: پزشكي،  علوم پايه، كشاورزي

مورد اندازه گیری: طیف جرمی و کروماتوگرام

واحد اندازه گیری: غلظت

 

دستگاه طیف سنج جرمی

کمپانی: Agilent

ساخت کشور: آمریکا

نوع خدمات: ارائه ی طیف های Mass ، آنالیز کیفی

زمینه های کاربردی: پزشكي،  علوم پايه، كشاورزي

مورد اندازه گیری: طیف جرمی

 

دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD ) 

ساخت کشور: اتریش

نوع خدمات: اندازه گیری اندازه نانو ذرات

زمینه های کاربردی: پزشكي، علوم پايه، كشاورزي

مورد اندازه گیری: نمودار توزیع سایز

واحد اندازه گیری: سایز متوسط

دقت اندازه گیری: 1nm

 

طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز

Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectroscopy

کمپانی: Bruker

نوع خدمات: طیف جذب و عبور پرتو مادون قرمز

زمینه های کاربردی: پزشكي، علوم پايه، كشاورزي، مهندسی

مورد اندازه گیری: ارائه طیف جذب و عبور پرتو مادون قرمز برای نمونه جامد ,  و مایع

دقت اندازه گیری: 1nm

 

طیف سنج ناحیه مرئی- فرا بنفش

Ultraviolet-visible spectroscopy

کمپانی: varian

نوع خدمات: ارائه طیف جذب و عبور پرتو مرئی و ماوراء بنفش

زمینه های کاربردی: پزشكي، علوم پايه، كشاورزي

مورد اندازه گیری: طیف جذب و عبور پرتو مرئی و ماوراء بنفش

دقت اندازه گیری: 1nm

 

دستگاه سایز آنالیزور 

کمپانی:NANOFOX

ساخت کشور: آلمان

نوع خدمات: اندازه گیری اندازه نانو ذرات

زمینه های کاربردی: پزشكي، علوم پايه، كشاورزي، مهندسی

مورد اندازه گیری: نمودارتوزیع سایز

واحد اندازه گیری: سایز متوسط

دقت اندازه گیری: 1nm

 

دستگاه CHNS

نوع خدمات: اندازه گیری عناصر کربن، هیدروژن، نیتروژن، گوگرد

زمینه های کاربردی: علوم پايه، كشاورزي، مهندسی

مورد اندازه گیری: درصد جرمی

واحد اندازه گیری: گرم

 

دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی(AAS )

نوع خدمات: غلظت فلزات

زمینه های کاربردی: پزشكي، علوم پايه، كشاورزي، مهندسی

مورد اندازه گیری: غلظت

واحد اندازه گیری: Ppm/ppb

دقت اندازه گیری: ppb

 

دستگاه آنالیز حرارتی (TG )


نوع خدمات:
اندازه گیری اندازه نانو ذرات

زمینه های کاربردی: پزشكي، علوم پايه،كشاورزي، مهندسی

مورد اندازه گیری: نمودار توزیع سایز

واحد اندازه گیری: سایز متوسط

دقت اندازه گیری: 1nm

 

گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC )

کمپانی: NETZSCH

ساخت کشور: آلمان

 

دستگاه طیف سنج لومینسانس

کمپانی: VARIAN

نوع خدمات: ارائه طیف جذب و نشرلومینسانس

زمینه های کاربردی: پزشكي، علوم پايه، كشاورزي

مورد اندازه گیری: نشر لومینسانس

واحد اندازه گیری: nm

دقت اندازه گیری:  0.005Abs


V3.9.8.21