برگزاری پیش استارت آپ ویکند دانشگاه کردستان در تالار مولوی
سه‌شنبه، 9 آذر 1395
در راستای برگزاری رویداد  استارت‌آپ ویکند دانشگاه کردستان که از تاریخ 17 لغایت 19 آذر ماه جاری به مدت سه روز در دانشگاه برگزار خواهد گردید و به منظور معرفی، آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان دانشگاه و نحوه ثبت نام و شرکت آنها در  این رویداد، با هماهنگی و حضور مدیریت و کارشناسان مرکز رشد واحدهای فناور و نیز مدیریت شرکت شتاب دهنده نسل نو و دانشجویان دانشگاه، برنامه پیش استارت آپ ویکند در روز سه شنبه مورخ 1395/9/2 در تالار مولوی دانشگاه برگزارگردید.