تجلیل ریاست دانشگاه از یکی از اعضای مستمر شورای مرکز رشد
سه‌شنبه، 19 بهمن 1395
در جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه که در روز شنبه مورخ 1395/11/9 با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضای شورای مرکز برگزار گردید از جناب آقای مهندس محمد فاروق عبد مؤخر رئیس اداره آموزش و پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و عضو شورای مرکز رشد به دلیل همکاری مستمر ایشان در شورای مرکز از سال 90 تاکنون، از سوی ریاست محترم دانشگاه تقدیر به عمل آمد و با اهدای تقدیرنامه از زحمات و همکاری‌های صادقانه ایشان تجلیل و قدردانی گردید.
تجلیل ریاست دانشگاه از یکی از اعضای مستمر شورای مرکز رشد