دسترسی سریع

دانشکده کشاورزی

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی
فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان از سال 1370 آغاز، و پس از گذشت دو دهه، در حال حاضر، نقش کلیدی را در آموزش کشاورزی در استان کردستان ایفا می‌کند.
وجود اعضای هیات علمی جوان با توانمندی‌های علمی در گرایش‌های مختلف، امکانات آزمایشگاهی، مزارع و گلخانه‌های تحقیقاتی طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را در زمینه‌های مختلف کشاورزی موجب شده است.
 در حال حاضر دانشکده کشاورزی در 8 مقطع کارشناسی در رشته‌های زراعت و اصلاح نباتات، مهندسی علوم دامی، علوم و مهندسی خاک، علوم باغبانی، مکانیک بیوسیستم، علوم و مهندسی آب، اقتصاد کشاورزی، و گیاه‌ پزشکی فعال و مبادرت به پذیرش دانشجو نموده است. 
اخبار و رویدادها
آرشیو سخنرانی‌های علمی دانشکده
برنامه سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی دانشکده کشاورزی نیمسال اول تحصیلی 96-95
برنامه سخنرانی دانشکده کشاورزی سال 1392
برنامه سخنرانی دانشکده کشاورزی سال 1393
برنامه سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی دانشکده کشاورزی نیمسال اول تحصیلی 95-94
برنامه سخنرانی دانشکده کشاورزی سال 1394