دسترسی سریع

مسئولین دانشکده مهندسی

هیوا فاروقی
هیوا فاروقی رئیس دانشکده مهندسی
گروه صنایع استادیار
h.farughi [at] uok.ac.ir
- 087-33660073
مهرداد خامفروش
مهرداد خامفروش معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
گروه مهندسی شیمی دانشیار
m.khamforoush [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/m_khamforoush
دپارتمان مهندسی شیمی - اتاق 210 -
جمال ارکات
جمال ارکات معاون پژوهشی دانشکده مهندسی
گروه صنایع دانشیار
j.arkat [at] uok.ac.ir
- -
رؤسای پیشین
نام و نام خانوادگی دوره تصدی
دکتر هوشنگ دباغ آذر 1391 تا بهمن 1393
دکتر فردین اخلاقیان آبان 1389 تا آذر 1391
دکتر رحمت‌الله میرزایی آبان 1386 تا ابان 1389
دکتر حبیب‌الله دانیالی فروردین 1384 تا آبان 1386
دکتر حاجی حسین عزیزی فروردین 1382 تا فروردین 1384
دکتر مرتضی بسطامی تیر 1381 تا فروردین 1382
دکتر عبدالباقی رضازاده شهریور 1387 تا تیر 1381
دکتر رحمت‌الله میرزایی تیر 1376 تا شهریور 1378
دکتر عیسی نخعی مهر 1374 تا تیر 1376