دسترسی سریع
سلمان احمدی
سلمان احمدی -
گروه عمران استادیار
s.ahmadi [at] uok.ac.ir - salman.ahmady [at] gmail.com
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 208 -
مرتضی بسطامی
مرتضی بسطامی -
گروه عمران استادیار
m.bastami [at] uok.ac.ir
- -
جمیل بهرامی
جمیل بهرامی -
گروه عمران استادیار
jbahrami [at] uok.ac.ir - jamil.bahrami [at] gmail.com
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 219 08716665310
علیرضا چابکی خیابانی
علیرضا چابکی خیابانی -
گروه عمران استادیار
a.chaboki [at] uok.ac.ir, ar.chaboki [at] gmail.com
- -
علیرضا حبیبی
علیرضا حبیبی -
گروه عمران دانشیار
ar.habibi [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی عمران- اتاق 218 087-33624011
مسعود خلیقی
مسعود خلیقی مدیر گروه عمران
گروه عمران استادیار
m.khalighi [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی عمران- اتاق 215 -
هوشنگ دباغ
هوشنگ دباغ -
گروه عمران استادیار
h.dabbagh [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 205 08716660073
فرزین فاروقی
فرزین فاروقی -
گروه عمران استادیار
f.farooghi [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 105 0871-6620105
صلاح الدین مام عزیزی
صلاح الدین مام عزیزی -
گروه عمران استادیار
-
- -
کامران نوبخت وکیلی
کامران نوبخت وکیلی -
گروه عمران مربی
-
- -
...21