دسترسی سریع

فایل‌های مفید گروه مهندسی کامپیوتر

فرم جدید تعریف پروژه کارشناسی
فرم جدید تعریف پروژه کارشناسی
چارت جدید رشته مهندسی نرم‌افزار برای ورودی‌های 93 به بعد
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر
چارت دروس رشته فناوری اطلاعات
چارت دروس رشته مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار
فرم تعریف پروژه
فرم تعهدنامه آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد