دسترسی سریع

گروه مهندسی صنایع

گروه مهندسی صنایع به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در سال 1375 در دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان تأسیس شد.

با پیشرفت سریع علوم ، تکنولوژی و پیچیدگی روز افزون آن، بالطبع سیستمهای تولیدی و خدماتی نیز گسترش یافته است که مدیریت صحیح، مؤثر و سیستماتیک اینگونه واحدها مستلزم استفاده از تکنیکهای علمی و پیشرفته میباشد؛ رشته‌های موجود در زمینه‌های فنی مهندسی پاسخگوی همه این مسائل نمیباشد. در نتیجه در قرن حاضر از پیوند رشته‌های گوناگون مدیریت، اقتصاد، فنی و مهندسی و ... رشته جدیدی بنام مهندسی صنایع بوجود آمده است.
امکانات آموزشی

کارگاهها

کارگاههای گروه صنایع عبارتند از: کارگاه ماشین ابزار 1، کارگاه ماشین ابزار 2، کارگاه جوش، کارگاه ریخته‌گری.

آزمایشگاهها

آزمایشگاههای گروه صنایع عبارتند از: آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق و کنترل کیفیت، آزمایشگاه ارگونومی و ارزیابی کار  و زمان. آزمایشگاه شبیه‌سازی کامپیوتری و بهینه‌سازی نیز در شرف تجهیز و راه اندازی میباشد.

سایتهای کامپیوتر

سایتهای مشترک در دانشکده مهندسی جهت استفاده دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع.
اشخاص
عبدالسلام قادری
عبدالسلام قادری مدیر گروه صنایع
گروه صنایع استادیار
ab.ghaderi [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/ghaderi
- -
رضا بهرام ولدی کارشناس گروه مهندسی صنایع و مسئول کارگاه‌ها
- 087-33664488