دسترسی سریع

گروه مهندسی معدن


قابلیت‌ها و مهارت‌های فارغ‌التحصیلان
 • بهره‌گیری از اطلاعات زمین‌شناسی (نقشه‌ها، مقاطع)
 • تعیین مناسب‌ترین روش اکتشافی با استفاده از اطلاعات فنی و علمی مربوط به ناحیه مورد اکتشاف
 • طرح شبکه بهینه اکتشاف مقدماتی (ژئوفیزیک، ژئوشیمی و حفاری)
 • انتخاب مناسب‌ترین آنومالی‌ها با توجه اهمیت آن‌ها و عوامل اقتصادی
 • طراحی شبکه اکتشاف تفصیلی آنومالی‌های انتخاب‌شده و شرکت در اجرای عملیات مختلف اکتشافی
 • محاسبه پارامترهای مبنا، عیار، ذخیره کانسار و ارزیابی اقتصادی آن
 • بهره‌گیری از اطلاعات بدست آمده در خلال عملیات استخراجی در جهت مشخص کردن بیشتر پارامترهای مبنا، عیار و ذخیره کانسار
موقعیت‌های شغلی فارغ‌التحصیلان

فارغ‌التحصیلان رشته معدن میتوانند در ارگان‌های زیر به کار گرفته شوند:

 • سازمان زمین‌شناسی و سازمان‌های صنایع و معادن استان‌ها
 • سازمان انرژی اتمی
 • وزارت نفت
 • شرکت‌های معدنی
 • شرکت‌های تونل‌سازی، سدسازی و راهسازی
اشخاص
ایرج نجم الدینی
ایرج نجم الدینی مدیر گروه معدن
گروه معدن مربی
i.najmoddini [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی معدن، اتاق 202 -
جلال کرمی
جلال کرمی کارشناس گروه مهندسی معدن و مسئول آزمایشگاه‌ها
j.karami@uok.ac.ir -
دپارتمان مهندسی معدن اتاق 226