دسترسی سریع

دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی
دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی از مهر ماه 1391 پس از تفکیک از دانشکده ادبیات و علوم انسانی رسما فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان دومین دانشکده دانشگاه کردستان در سال 1370 تاسیس شد، اما فعالیتهای خود را در سال 1355 با پذیرش دانشجو در رشته دبیری زبان انگلیسی آغاز نموده بود و بعدها با 14 گروه آموزشی به کار خود ادامه داد. این دانشکده در حال حاضر 28 عضو هیات علمی تمام وقت دارد که از این تعداد 2 نفر استاد تمام، 2 نفر دانشیار و 24 نفر استادیار  هستند.
اخبار و رویدادها
فایل‌ها و فرم‌های مفید
فایل تشکیلات دانشکده
شیوه‌نامه مراحل آموزشی و پژوهشی دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد
فرم پروپوزال ویژه دانشکده
چک لیست پروپوزال دوره کارشناسی ارشد ویژه دانشکده
شیوه‌نامه تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری، ویژه دانشکده
تعهد‌نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان
دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی