دسترسی سریع

 

رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه کردستان در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. سال تأسیس کارشناسی ارشد 1376 است. اما سال تأسیس مقطع کارشناسی، به دلیل عدم استقلال دانشگاه کردستان در بدو تأسیس (زیرا در ابتدا به عنوان دانشکده تربیت دبیر، وابسته به دانشگاه رازی کرمانشاه بود) به درستی مشخص نیست.

هدف کلی از تربیت دانشجو در این رشته کسب مهارت در زمینه زبان و ادبیات عربی در حد درک متون عربی، به ویژه متون دینی و ادبی، گفتوگو با عربی‌زبانان کشورهای اسلامی، تقویت مهارت‌های شنیداری در حد فهم اخبار عربی، و در نهایت توجه به مهارت‌های نگارشی به زبان عربی فصیح می‌باشد.

فایل‌های مفید
شیوه‌نامه تهیه پروپوزال رشته زبان و ادبیات عرب