دسترسی سریع

سمینارها و کنفرانس‌ها

سمینار‌های گروه ریاضی
سخنران عنوان مکان زمان
پروفسور هرزوگ استاد دانشگاه اسن دویسبورگ آلمانThe trace of the canonical module and nearly Gorensteinآمفی تئاتر دانشکده دوشنبه بیست و هشتم فروردین 96 ساعت 16-18
دکتر ارسلان شادمان عملگرهای دایره ای روی فضاهای هاردی آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه پانزده آذر 95  ساعت 40/11-11
دکتر مصطفی قادرمزی معرفی زیر حلقه  Cc(X)از  C(X) و بررسی خواص X به کمکCc(X) آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه پانزده آذر 95  ساعت 10/12-40/11
دکتر ارسلان رحمانی روش بهبود یافته شاخه و برش برای حل مسائل دو سطحی آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه پانزده آذر 95  ساعت 40/12-10/12
دکتر محمد ظاهر کاظمی بانه توپولوژی گروتندیک و توپولوژی لاورتیرنی آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه پانزده آذر 95  ساعت 16-30/15
دکتر اقبال قادری برخی خواص همولوژیکی حاصلضربهای خاص از جبرهای باناخ ساعت آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه پانزده آذر 95  ساعت 30/16-16
مدینه فیروزی تقریب انتگرال توابع با نوسان زیاد آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه پانزده آذر 95  ساعت 17-30/16
دکتر عبدالرحمن رازانی استاد ریاضی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین وجود انفجار در یک مدل احتراق آمفی تئاتر دانشکده چهارشنبه 12 آبان 95 ساعت 11:30
دکتر سید منصور واعظ پور استاد ریاضی دانشگاه صنعتی امیر کبیر چالش های ریاضیات و مسولیت اجتماعی آمفی تئاتر دانشکده چهارشنبه 12 آبان 95 ساعت 11:30
دکتر ارسلان رحمانی A Lagrangean Heuristic decomposition algorithm for dynamic Facility Location at integrated forward/reverse logistics network problem آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 3 مهر 95 ساعت 16
آقای سامان ستاری معرفی جبرهای مشبکه‌ای و جبرهای لانه‌ای آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 30 فروردین 95 ساعت 16:00 الی 17:00
آقای دکتر امیر مافی RATLIFF-RUSH IDEAL AND REDUCTION NUMBERS آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 10 اسفند 94 ساعت 16:00
آقای شهاب ارکیان Generalization of Hilbert-Samuel function and Investigation on its coefficients آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 10 اسفند 94 ساعت 16:45
آقای فرهادی Automatic continuity of derivations on semidirect product Banach algebras آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 26 بهمن 94 ساعت 16:00
دکتر محمد ظاهر کاظمی بانه نظریه توپوس آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 30 آذر 94 ساعت 13:00 الی 13:30
دکتر محمد قاسمی استفاده از توابع اسپلاین برای حل مسائل حساب تغییرات آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 30 آذر 94 ساعت 13:30 الی 14:00
دکتر فردین ساعدپناه روشهای گالرکین ناپیوسته برای حل معادلات دیفرانسیل آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 30 آذر 94 ساعت 14:00 الی 14:30
دکتر صابر ناصری ویژگی‌های فضای توابع پیوسته آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 30 آذر 94 ساعت 14:30 الی 15:00
دکتر منصور دانا نکاتی در رابطه با فرمول کلاین برای معکوس کولیا درازین آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 30 آذر 94 ساعت 15:00 الی 15:30
دکتر محمد نادر قصیری عناصر خود توان و پوچ توان حلقه های ماتریسی آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 16 آذر 94 ساعت 14:00 الی 14:30
دکتر اقبال قادری آنالیز روی جبرهای گروهی آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 16 آذر 94 ساعت 14:30 الی 15:00
دکتر محمد علی اردلانی برخی خواص توابع تحلیلی با میانگین نوسانی کراندار آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 16 آذر 94 ساعت 15:00 الی 15:30
خانم رامش یوسفی On the Drazin inverse of the sum of two bounded operators آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 2 آذر ماه 94 ساعت 14:00
آقای کاوه صادقی Investigation matrices obtaining from integrals involving polynomials and Daubechies scaling functions آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 18 آبان ماه 94 ساعت
آقای سعید محمدی Time-dependent Fundamental Solution Methods for inhomogeneous
Diffusion Equations
کلاس 339 دوشنبه 20 مهر ماه 94 ساعت 13:00
دکتر محفوظ رستم زاده Gyrovector Space Approach to Hyperbolic Geometry with Applications to Einstein’s Theory of Special Relativity آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 4 خرداد 94 ساعت 13:30
دکتر اقبال قادری On approximate amenability and essential amenability for Banach algebras آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 7 اردیبهشت 94 ساعت 14:00
دکتر ار سلان رحمانی Firefly algorithm for solving mathematical problems آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 24 فروردین 94 ساعت 14:00
دکتر ارسلان رحمانی Competitive facility location problem with attractiveness adjustment of the follower on the closed supply chain آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 20 بهمن 93 ساعت 15:00
دکتر فردین ساعدپناه تکرار پیکارد برای خوش‌وضعی روش گالرکین آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 10 آذر 93 ساعت 14:00 تا 14:30
آقای مسعود پندار انتگرال‏‌گیری عددی با استفاده از موجک‌های دابیشز آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 10 آذر 93 ساعت 14:30 تا 15:00
آقای کاوه صادقی مقدمه‌ای بر قاب‌ها و تولید پایه‌های موجک با استفاده از قاب‌ها آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 10 آذر 93 ساعت 15:00 تا 15:30
آقای مهدی رشیدی مشخصه سازی ایزومتری‌های پوشا روی فضاهای H_vp^infty برای H_v1^infty آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 26 آبان 93 ساعت 14:00
خانم معصومه کریمی روش آرنولدی شتاب داده شده تطبیقی برای محاسبه رتبه‌ی صفحه‌ای آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 28 مهر 93 ساعت 15:00 -13:00
دکتر محمد قاسمی آشنایی با نحوه طراحی و به روز رسانی صفحات شخصی آمفی تئاتر دانشکده دوشنبه 14 مهر 93 ساعت 14
سمینارها و کنفرانس‌ها
گروه ریاضی تاکنون برگزار کننده سمینارها و کنفرانس های متعددی بوده که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • اولین کنفرانس ریاضیات برای همه در 20 و 21 تیر ماه سال 1379
  • پنجمینمین سمینار کشوری توپولوژی وهندسه در 22 و 23 اردیبهشت ماه سال 1388
  • هشتمین سمینار دوسالانه جبرخطی و کاربردهای آن در 23 و 24 اردیبهشت ماه سال 1394
  • The First Workshop on Finite Element Methods for PDEs در 18 و 19 فروردین ماه سال 1395