دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
اطلاعیه مشروطی بیش از حد
شنبه، 14 مرداد 1396
اطلاعیه مشروطی بیش از حد دانشجویان با شرایط مشروطی بیش از حد مجاز (کارشناسی ارشد 2 ترم تحصیلی و کارشناسی ‌3 ترم تحصیلی‌ می‌بایست با تکمیل فرم کمیسیون برای دانشجویان کارشناسی و فرم شماره ‌6 طرح مشکل برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی‌) از انتشارات دانشکده + پرینت کارنامه از گزارش  1000 + واریز وجه نقدی (بار اول 20000 هزار تومان بار دوم به بعد 40000 هزار تومان‌، شماره حساب مربوطه کنار درب دفتر آموزش دانشکده نصب می‌باشد) درخواست خود را بعد از تائید مدیر گروه به کارشناس گروه مربوطه تحویل دهند.
 
پورتال اخبار
آمار بازدید خبر
کاربران آنلاین 2128
امروز 5370
دیروز 20029
ماه جاری 515246
سال جاری 695269
از ابتدا 7583565
صفحه جاری 399