دسترسی سریع

بخش اطلاع‌رسانی کتابخانه مرکزی

بخش اطلاع‌رسانی به منظور کمک‌رسانی الکترونیکی و آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با منابع و امکانات الکترونیکی کتابخانه وظایف زیر را بر عهده دارد:

  •  آموزش کاربران به منظور استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی و نحوه دستیابی به منابع
  • اطلاع‌رسانی جاری از منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی
  • تشکیل کلاس‌های آموزشی به ویژه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت استفاده از منابع اطلاعاتی؛ این کلاس‌ها برای دانشجویان جدیدالورود ارشد و دکتری در ابتدای هر ترم  با ثبت‌نام در بخش اطلاع‌رسانی برگزار میگردد
  • ارائه خدمات آگاهی‌رسانی جاری به اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • جستجوی مقالات مورد نیاز محققین و ارسال از طریق پست الکترونیکی کاربران
  • نقش هماهنگ‌کننده بین دانشگاه کردستان و دانشگاههای غرب کشور در زمینه پایگاه‌های اطلاعاتی

 

حیدر اسماعیلی مسئول بخش اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی
- 087-33664600 (2606)
کورش محمدخانی مسئول کتابخانه ماموستا هه ژار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
k.mohamadkhani@uok.ac.ir 2287-2396