آموزش

پژوهش

فناوری

نوآوری

اخبار و رویدادها
درباره کارگروه

در شانزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای ماده 2 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور ساماندهی امر پژوهش، فناوری و نوآوری در استان‌ها و فراهم سازی شرایط اصلاح و بهبود نظام نوآوری منطقه‌ای، مقرر شد کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و نوآوری، ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها تشکیل شود .

طبق مصوبه هیات وزیران ریاست این مرکز برعهده معاون ذی ربط استاندار است و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان به انتخاب وزیر، دبیر این کارگروه خواهد بود.

 
وظایف کارگروه

 • تدوین و به روز رسانی سند آمایش علم و فناوری استانی
 • برنامه‌ریزی در جهت استقرار و اصلاح نظام نوآوری منطقه در استان
 • تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان بر اساس سند آمایش مصوب
 • تعیین اولویت‌های تحقیقاتی و فناوری استان بر مبنای شناسایی نیازها، توانایی‌ها و مزیت‌های استانی
 • نحوه نظارت بر فعالیت‌های علمی، فناورانه و نوآورانه استان در چارچوب مصوبات شورای علوم، تحقیقات و فناوری
 • تدوین برنامه‌های حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارک‌های علم و فنآوری و شهرک‌های فنآوری و شرکت‌های دانش بنیان در استان
 • تدوین ساز و کار همسویی بین اهداف و سیاست‌های استانی در زمینه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری با اهداف و سیاست‌های ملی

 

کمیته آموزش
 • ساختار
  • وظایف
   • مصوبات
    • اعضا
     کمیته پژوهش
     • ساختار
      • وظایف
       • مصوبات
        • اعضا
         کمیته فناوری و نوآوری
         • ساختار
          • وظایف
           • مصوبات
            • اعضا
             دبیرخانه کارگروه