دسترسی سریع

دانشکده کشاورزی

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان از سال 1370 آغاز و پس از گذشت دو دهه، در حال حاضر نقش کلیدی را در آموزش کشاورزی در استان کردستان ایفا می کند.
حضور بیش از 70 عضو هیات علمی جوان و توانمند به صورت تمام وقت در گروههای آموزشی مختلف، امکانات آزمایشگاهی، مزارع و گلخانه‌های تحقیقاتی طیف گسترده‌ای از فعالیت های آموزشی و پژوهشی را در زمینه های مختلف کشاورزی موجب شده است.
در حال حاضر دانشکده کشاورزی در 8 گروه آموزشی شامل گروههای علوم دامی، زراعت و اصلاح نباتات، گیاهپزشکی، علوم باغبانی، علوم و مهندسی آب، علوم و مهندسی خاک، مهندسی بیوسیستم و اقتصاد کشاورزی در مقاطع کارشناسی (12 رشته)، کارشناسی ارشد (23 رشته) و دکتری (8 رشته)  فعال و مبادرت به پذیرش دانشجو می‌نماید.
اخبار و رویدادها
آرشیو سخنرانی‌های علمی دانشکده
برنامه سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی دانشکده کشاورزی نیمسال اول تحصیلی 96-95
برنامه سخنرانی دانشکده کشاورزی سال 1392
برنامه سخنرانی دانشکده کشاورزی سال 1393
برنامه سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی دانشکده کشاورزی نیمسال اول تحصیلی 95-94
برنامه سخنرانی دانشکده کشاورزی سال 1394