دسترسی سریع

گروه علوم و مهندسی باغبانی

رشته علوم باغبانی مجموعه ای از علوم،هنر و فنون در زمینه های گیاه شناسی، فیزیولوژی گیاهی، توسعه و بهبود روشهای نوین میوه کاری، سبزیکاری، گل کاری، گیاهان دارویی، بهبود کیفیت پس از برداشت محصول و کاهش ضایعات پس از برداشت و اصلاح  ژنتیکی گیاهان به روشهای سنتی و نوین میباشد.

از سال 1380 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته تولیدات گیاهی گرایش باغبانی  در دانشکده کشاورزی پذیرش گردید. در این زمان این دانشجویان زیر نظر گروه زراعت بودند. این گروه در مهرماه سال 1382 برای اولین بار استقلال کامل یافت و توانست در مقطع کارشناسی ناپیوسته " رشته باغبانی" با پذیرش 30 نفر دانشجو کارخود را ادامه داد.
این گروه در سال 1385 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته در رشته علوم باغبانی را پذیرش نمود. اکنون این گروه دارای سه نفر هیات علمی در مرتبه استادیار  و دو نفر دانشجوی دوره دکتری بوده ودر دوره روزانه دانشجوی کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته می پذیرد. تعداد دانشجویان دوره کارشناسی در حال حاضر  179 نفر و تعداد دانشجویان دوره کارشناسی ارشد 22 نفر می باشند.