دسترسی سریع

گروه علوم و مهندسی آب

گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان در سال 1385 تأسیس گردید. این گروه در سال تحصیلی 86 - 85 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی کرد. در سال تحصیلی 87 - 86، دوره‌ی کارشناسی ارشد گروه با پذیرش 6 دانشجو در گرایش آبیاری و زهکشی دایر گردید.
بهروز مهدی نژادیانی
بهروز مهدی نژادیانی مدیر گروه علوم مهندسی آب
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
b.mehdinejad [at] uok.ac.ir
- -
شهریار حمیدی
شهریار حمیدی مسئول آزمایشگاه‏‌های گروه اقتصاد کشاورزی
s.hamidi@uok.ac.ir 3272
دانشکده کشاورزی، آزمایشگاه هیدرولیک