دسترسی سریع

  •  آزمایشگاه زهکشی (در دست تأسیس):

 برای تدریس واحد عملی دروس طراحی سامانه های زهکشی و زهکشی تکمیلی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی آب و سایر گروههای آموزشی نیاز به تأسیس و تجهیز آزمایشگاه زهکشی می باشد و امکانات این آزمایشگاه می تواند بستر مناسبی جهت انجام پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی مرتبط با زهکشی، توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضاء هیات علمی گروه باشد.

تجهیزاتی که در آینده برای تأسیس آزمایشگاه زهکشی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان در دست تهیه هستند:

انواع مته های خاک و لوله های رابط و صفحات مشبک، دستگاه عمق سنج آبهای زیر زمینی، دستگاه پرمامتر گلف، انواع بیلر ولوله های پیزومتری، استوانه های مضاعف، پمپ تخلیه دستی، دستکاه اتو کلاو، ترازوی برقی ومکانیکی، شاخص شناور آب در چاهک، دستگاه پمپاژ  آب درون چاهک، انواع تنبوشه های سفالی  و سیمانی و لوله های زهکشی P.V.C ، رطوبت سنج سریع با استفاده از کربور کلسیم (کاربید کلسیم)  و EC سنج.