دسترسی سریع

فایل‌های مفید گروه مهندسی کامپیوتر

فرم جدید تعریف پروژه کارشناسی (فرمت PDF)
فرم جدید تعریف پروژه کارشناسی
چارت جدید رشته مهندسی نرم‌افزار برای ورودی‌های 93 به بعد
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر
چارت دروس رشته مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار
فرم تعریف پروژه
فرم تعهدنامه آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دوره کارشناسی ارشد هوش مصنوعی