دسترسی سریع
 
همزمان با تاسیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کردستان در سال 74، گروه مهندسی برق با جذب 30 نفر دانشجو در مقطع کاردانی الکترونیک شروع به کار کرد. در مهرماه سال 1381 دوره کاردانی به کارشناسی ارتقاء پیدا کرد و اولین دوره کارشناسی الکترونیک با جذب 35 نفر دانشجو راه‌اندازی گردید. در طی این دوران، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های گروه متناسب با نیاز تجهیز گردیدند و اولین دوره کارشناسی گرایش قدرت نیز در بهمن سال 87 با 40 نفر دانشجو دایر گردید.

مقاطع تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی برق با گرایش قدرت شروع شد. به دلیل وجود پتانسیل اعضای هیات علمی، مقطع کارشناسی ارشد گرایش قدرت با جذب 9 نفر دانشجو در مهر ماه سال 1386 راه‌اندازی گردید. با افزایش تعداد اعضای هیات علمی گروه، کارشناسی ارشد گرایشهای کنترل با 12 نفر دانشجو و الکترونیک با 5 نفر دانشجو نیز به ترتیب در مهر ماه 90 و 91 به مجموعه گرایش‌های گروه مهندسی برق اضافه شدند.

شایان ذکر است که راه‌اندازی مقطع  کارشناسی ارشد گرایش مخابرات نیز برای پذیرش دانشجو در مهرماه 92 در حال بررسی است.

وجود پتانسیل بالای پژوهشی اعضای هیات علمی گروه در گرایش‌های کنترل و قدرت زمینه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری شد. این مهم در بهمن ماه 1391 به تحقق پیوست و مقطع دکتری مهندسی برق – گرایش کنترل سیستم‌های قدرت با پذیرش 5 نفر دانشجو دایر گردید.

اشخاص
علی حسامی نقشبندی
علی حسامی نقشبندی مدیر گروه برق
گروه برق استادیار
hesami [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی برق - اتاق 212 -
فرانک محمودی کارشناس گروه مهندسی برق و مسئول آزمایشگاه‌ها
- 3390