دسترسی سریع

دانشکده زبان و ادبیات

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده زبان و ادبیات
دانشکده زبان و ادبیات از مهر ماه 1391 پس از تفکیک از دانشکده ادبیات و علوم انسانی رسما فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به عنوان یک دانشکده مستقل آغاز کرد. این دانشکده در مدت کوتاهی توانسته است با ایجاد رشته گرایشهای نو و استخدام اعضای هیئت علمی قدمی بزرگ در ارتقای شاخص های آموزشی و پژوهشی دانشگاه کردستان بردارد. این دانشکده در حال حاضر دارای 34 عضو هیات علمی است که از این تعداد 2 نفر استاد ، 6 نفر دانشیار و بقیه استادیار  هستند.
دانشکده زبان و ادبیات هم اکنون شامل چهار گروه آموزشی است که در رشته های زبان و ادبیات کردی در مقطع کارشناسی، زبان و ادبیات عربی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و زبان و ادبیات فارسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. گروه زبان و ادبیات انگلیسی شامل سه گرایش زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی همگانی است که هر کدام در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.
این دانشکده دارای یک مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان است که برگزاری دوره های آموزش زبان فارسی برای دانشجویان خارجی دانشگاه کردستان را بر عهده دارد.
اخبار و رویدادها
فایل‌ها و فرم‌های مفید
فایل تشکیلات دانشکده
شیوه‌نامه مراحل آموزشی و پژوهشی دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد
فرم پروپوزال دانشجویان ارشد ویژه دانشکده
فرم پروپوزال دانشجویان دکتری ویژه دانشکده
شیوه‌نامه تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری، ویژه دانشکده
تعهد‌نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان
فرم پرداخت هزینه چاپ و صحافی دانشجویان