دسترسی سریع

درباره دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی

 
این دانشکده در حال حاضر 28 عضو هیات علمی تمام وقت دارد که از این تعداد 2 نفر استاد تمام، 2 نفر دانشیار و 24 نفر استادیار  هستند. 
دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی از مهر ماه 1391 پس از تفکیک از دانشکده ادبیات و علوم انسانی رسما فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد. 
لازم به ذکر است که دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان دومین دانشکده دانشگاه کردستان در سال 1370 تاسیس شد، اما فعالیت‌های خود را در سال 1355 با پذیرش دانشجو در رشته دبیری زبان انگلیسی آغاز نموده بود و بعدها با 14 گروه آموزشی به کار خود ادامه داد.
گروه رشته و گرایش مقطع پذیرش
زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی
زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات فارسی دکتری
  زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی کارشناسی
زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
  زبان و ادبیات انگلیسی و زبان‌شناسی آموزش زبان کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
زبان شناسی همگانی کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات کردی زبان و ادبیات کردی کارشناسی