دسترسی سریع

گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان‌شناسی

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده زبان و ادبیات / گروه‌های آموزشی / گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان‌شناسی

 

گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبانشناسی دانشگاه کردستان در سال 1350 با پذیرش 30 نفر دانشجوی دبیری زبان انگلیسی شروع به کار کرد و فعالیت آن تا سال 1358 ادامه داشت.

در آن زمان این گروه جزو دانشکده تربیت دبیر سنندج و وابسته به دانشگاه رازی کرمانشاه بود و برای رشته زبان انگلیسی از استادان خارجی استفاده میشد. از جمله: خانم جین راتلج، پروفسور نوریس، خانم ادیت هدرینگتن و خانم برکس از ایالات متحده و استاد جاشوا و خانم تومیکیان از هند.

با شروع انقلاب فرهنگی در سال 59 دانشکده تربیت دبیر سنندج هم تعطیل گردید. در سال 1362 با بازگشایی دانشگاه ها دانشجویان دانشکده تربیت دبیر سنندج به دانشگاه رازی منتقل شدند و تعطیلی دانشکده کماکان ادامه یافت و اعضای هیات علمی آن اغلب جذب دانشگاه های دیگر شدند.

گروه زبان انگلیسی در سال 1364 مجددا فعالیت خود را آغاز کرد و پس از اعلام عدم نیاز به دبیری زبان انگلیسی توسط آموزش و پرورش در سال 71-70، اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی در نوبت دوم نمود.

اولین ورودی نوبت روزانه زبان و ادبیات انگلیسی مربوط به سال 1378 بوده که از میان آنها دکتر یادگار کریمی، دکتر سیروس امیری و دکتر زکریا بزدوده هم اکنون از اعضای هیئت علمی این گروه هستند.

مقطع کارشناسی آموزش زبان انگلیسی نیز در سال 1393 با پذیرش 40 دانشجو فعالیت خود را از سر گرفت.

در خصوص تحصیلات تکمیلی نیز مقطع کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی در سال 1384، ارشد ادبیات انگلیسی در سال 1391، و ارشد آموزش زبان انگلیسی در سال 1394 شروع به کار نمودند.

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

زبان و ادبیات انگلیسی

دارد

دارد

-

آموزش زبان انگلیسی

دارد

دارد

-

زبانشناسی همگانی

-

دارد

-


تعداد اعضای هیئت علمی: 13 نفر
تعداد کل دانشجویان:646 نفر

 
 
فایل‌های مفید
چارت تحصیلی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
چارت تحصیلی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
چارت تحصیلی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
چارت تحصیلی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
چارت تحصیلی کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی
فرم پروپوزال کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان
مدیرگروه‌های پیشین
ردیف نام و نام خانوادگی دوره گرایش تخصصی
1 آقای عطاالله ملکی 1366-1364  
2 آقای نجات فهمی 1366  
3 دکتر محمد طباطبایی 1368-1366 زبان شناسی
4 آقای حسین مریدی 1369 زبان و ادبیات انگلیسی
5 دکتر غلام‌حسین کریمی‌دوستان 1372-1370 زبان شناسی
6 دکتر ابراهیم خدادی 1373-1372 آموزش زبان انگلیسی
7 آقای شهرام پاشاوزیری 1375-1374 آموزش زبان انگلیسی
8 دکتر ابراهیم بدخشان 1378-1376 زبان شناسی
9 دکترغلام‌حسین  کریمی‌دوستان 1378-1377 زبان شناسی
10 خانم شهین سیف 1379-1378 آموزش زبان انگلیسی
11 آقای شهرام پاشاوزیری 1381-1379 آموزش زبان انگلیسی
12 دکتر ابراهیم بدخشان 1382-1381 زبان شناسی
13 دکتر محمدرضا خدابخش 1384-1382 آموزش زبان انگلیسی
14 آقای شهرام پاشاوزیری 1386-1384 زبان شناسی
15 دکتر علی‌رضا خرمایی 1388-1386 آموزش زبان انگلیسی
16 دکتر ابراهیم بدخشان 1392-1388 زبان شناسی
17 دکتر عرفان رجبی 1395-1392 زبان و ادبیات انگلیسی
18 دکتر زکریا بزدوده 1398-1395 زبان و ادبیات انگلیسی
19 دکتر ولی غلامی 1398-ادامه دارد زبان و ادبیات انگلیسی