دسترسی سریع
 
گروه آموزشی شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان در سال 1384 با پذیرش 24 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی و جذب دو نفر عضو هیأت‌علمی تمام‌وقت آغاز به فعالیت نمود. این گروه آموزشی پس از راه‌اندازی آزمایشگاه‌های بیولوژی آبزیان، بیماری شناسی آبزیان، کلکسیون ماهی و بیوتکنولوژی آبزیان و جذب دو نفر عضو هیأت‌علمی با مرتبه استادیاری در سال 1392 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان نمود. این گروه آموزشی در حال حاضر با 5 عضو هیأت‌علمی تمام‌وقت و بیش از 70 نفر دانشجوی کارشناسی و 27 نفر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود ادامه می‌دهد.
 
 زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی گروه در حال حاضر شامل:
  • فیزیولوژی و ژنتیک آبزیان
  • بیماری‌های آبزیان و سم‌شناسی آبزیان
  • نانوتوکسیکولوژی آبزیان
  • بیولوژی تولید مثل آبزیان

چارت درسی رشته‌های گروه
چارت درسی مقطع کارشناسی شیلات
چارت درسی مقطع کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان