دسترسی سریع
آزمایشگاه بیولوژی آبزیان
آزمایشگاه بیولوژی آبزیان تجهیزات و فضای لازم برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های  فیزیولوژی و زیست‌شناسی و سم‌شناسی آبزیان برای دانشجویان و اعضای هیأت‌علمی فراهم نموده است. مهمتریk تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:
 • هود شیمی
 • میکروسکوپ اینورت
 • بن ماری
 • میکروتوم
 • میکروسکوپ و لوپ آموزشی
 • پ. اچ متر
 • اکسیژن متر
 • فتومتر
 • اسپکتروفتومتر
 • ترازوی دقیق
 • انکوباتور یخچالدار
 • فور
آزمایشگاه بیوتکنولوژی آبزیان
این آزمایشگاه برای انجام مطالعات پژوهشی و آموزشی در زمینه ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان راه‌اندازه شده است. مهمترین وسایل این آزمایشگاه شامل:
 • دستگاه ترمال‌سایکلر
 • الکتروفورز افقی
 • الکتروفورز عمودی
 • سانتریفیوژ یخچالدار
 • میکرو سانتیفیوژ
 • بیوفتومتر
 • انکوباتور یخچالدار
 • فریزدرایر
سایر بخش‌ها
آزمایشگاه بیماری شناسی آبزیان
این آزمایشگاه برای انجام مطالعات بیماری‌شناسی از جمله بیماری‌های انگلی و باکتریایی آبزیان تجهیز گردیده است.
 
سالن آکواریوم
سالن آکواریوم تحقیقاتی گروه آموزشی شیلات با بهره گیری از فضایی معادل با 45 متر مربع و امکانات لازم برای نگهداری انواع آبزیان آب شیرین در اکواریوم، امکان اجرای طرح‌های پژوهشی را برای دانشجویان این رشته فراهم می‌نماید.
 
کلکسیون ماهیان
این کلکسیون با هدف جمع‌آوری و شناسایط ماهیان استان کردستان راه‌اندازی شده است. در حال حاضر تعداد سه نمونه تایپ و بیش از 50 گونه از ماهیان شناسایی شده منطقه در آن نگهداری می‌شود.