دسترسی سریع

گروه مرتع و آبخیزداری

 

گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان از مهر ماه سال 1374 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی تحت عنوان "تکنولوژی مرتع و آبخیزداری" کار خود را به عنوان یک گروه آموزشی مستقل زیر نظر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی وقت آغاز و در مهر ماه سال 1376 موفق به اخذ مجوز لازم برای پذیرش دانشجوی کارشناسی در رشته مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری شد. این گروه آموزشی در سال 1391 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مرتعداری و در سال 1395 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری به توسعه رشته مقاطع دایر خود مبادرت نموده و در نظر دارد در مهر ماه سال 1396 نیز در مقطع کارشناسی ارشد رشته جدید اکوهیدرولوژی دانشجو بپذیرد. گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری در حال حاضر با بهره‌گیری از 6 عضو هیأت علمی تمام وقت با رتبه علمی استادیار و بیش از 70 دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته و 34 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در حال ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی است.

گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری در حال حاضر با 6 نفر عضوهیأت علمی تمام وقت با مدرک دکتری در زمینه‌های زیر به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی می‌پردازد.
  • مرتعداری - ارزیابی مراتع
  • مرتعداری - اکولوژی مرتع
  • مرتعداری – گیاهان و اکوسیستم های مرتعی  
  • آبخیزداری - هیدرولوژی و منابع آب سطحی
  • آبخیزداری - حفاظت آب و خاک
  • آبخیزداری - هیدرولوژی ایزوتوپی
مقاطع آموزشی تحصیلی دایر:
  • رشته علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری در مقطع کارشناسی
  • رشته  مهندسی مرتعداری در مقطع کارشناسی ارشد
  • رشته مهندسی آبخیزداری در مقطع کارشناسی ارشد
چارت درسی رشته‌های گروه
چارت درسی مقطع کارشناسی مرتع و آبخیزداری
چارت درسی مقطع کارشناسی ارشد مرتع داری