دسترسی سریع
گروه علوم زمین دانشگاه کردستان در سال 1388 با راه‌اندازی دوره کارشناسی تاسیس گردید. پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گرایش ژئوشیمی از سال 1393 آغاز گردید.
این گروه با 4 عضو به همراه اعضای گروه‌های دیگر، به ویژه گروه معدن، دروس زمین شناسی را ارایه می‌دهد. سالانه 35 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی و 8 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد وارد این گروه می‌شوند.
ارتقای رشد کیفی، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ژئوشیمی و راه اندازی دیگر گرایشهای کارشناسی ارشد از اهداف آینده این گروه می باشد.
محمد فتح اللهی
محمد فتح اللهی مدیر گروه
گروه علوم زمین استادیار
-
- -
گلاله اصغری
گلاله اصغری کارشناس گروه علوم زمین
g.asjhari [at] uok.ac.ir 2420
-