دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
برگزاری سخنرانی با عنوان «Optogenetics: Controlling the brain’s functions with laser»
سه‌شنبه، 20 شهریور 1397
برگزاری سخنرانی با عنوان «Optogenetics: Controlling the brain’s functions with laser»
دکتر محمد اسماعیل زیبایی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 20 ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه سخنرانی با عنوان «Optogenetics: Controlling the brain’s functions with laser» ارائه خواهند داد.
زمان سخنرانی: ﺳﺎﻋﺖ 14 ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 20 ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه
ﻣﮑﺎن: ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ
 شرکت برای عموم آزاد است.
 
پورتال اخبار
آمار بازدید خبر
کاربران آنلاین 164
امروز 4363
دیروز 5868
ماه جاری 390532
سال جاری 2255920
از ابتدا 9144216
صفحه جاری 255