دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
انتصاب آقای مختار صادقی به عنوان جانشین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارکنان شهدای گمنام دانشگاه کردستان
چهارشنبه، 12 تیر 1398
انتصاب آقای مختار صادقی به عنوان جانشین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارکنان شهدای گمنام دانشگاه کردستان
با حکم مسئول سازمان بسیج کارمندان استان کردستان، جانشین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج دانشگاه کردستان تعیین شد.
با حکم سرهنگ پاسدار مهدی بنده مرادی مسئول سازمان بسیج کارمندان استان کردستان، آقای مختار صادقی به مدت 2 سال به عنوان جانشین فرمانده پایگاه  مقاومت بسیج کارکنان شهدای گمنام دانشگاه کردستان منصوب شد.
 
پورتال اخبار