دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
همایش پیاده روی کارکنان بسیجی دانشگاه کردستان به مناسبت هفته مبارک بسیج
چهارشنبه، 6 آذر 1398
همایش پیاده روی کارکنان بسیجی دانشگاه کردستان به مناسبت هفته مبارک بسیج
گزارش تصویری
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار