دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
قهرمانی تیم شطرنج دانشجویان دختر دانشگاه کردستان
سه‌شنبه، 12 آذر 1398
قهرمانی تیم شطرنج دانشجویان دختر دانشگاه کردستان
مسابقات شطرنج دانشجویان دختر منطقه 5 ورزش دانشگاه‌های کشور به میزبانی دانشگاه لرستان از مورخ 98/09/05 لغایت 98/09/08 برگزار و تیم دانشگاه کردستان موفق به کسب مقام اول مسابقات گردید.

مقام‌های کسب شده دانشجویان دانشگاه به شرح زیر می باشد:

مقام اول میز یک و مقام اول سریع فرینوش حسینی

مقام اول میز دو ومقام سوم سریع شکیلا اعتصامی

مقام اول میز سه ، مقام دوم سریع ومقام اول برق آسا مهسا آزاده

مقام اول میز پنج ومقام دوم برق آسا مریم میرزایی

و مقام سوم میز چهار شیوا رمایی

مربی تیم : خانم اسرا احمدیاری

 
منبع: اداره تربیت بدنی
 
برچسب‌ها:

مدیریت تربیت بدنی

 
پورتال اخبار