دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
قابل توجه کلیه پذیرفته‌شدگان ورودی بهمن ماه 98
شنبه، 19 بهمن 1398
قابل توجه کلیه پذیرفته‌شدگان ورودی بهمن ماه 98
دانشجویان متقاضی خوابگاه می‌توانند از روز 98/11/15 لغایت 98/11/20 با مراجعه حضوری به ساختمان معاونت دانشجویی نسبت به ثبت و ارائه درخواست سرا ( خوابگاه) اقدام نمایند.
 معاونت دانشجویی دانشگاه کردستان جهت رفاه حال دانشجویان تمهیدات مقدمات پذیرش و اسکان کلیه دانشجویان ( روزانه و شبانه) واحد شرایط اسکان در سراهای دانشجویی را فراهم نموده است.لذا دانشجویان متقاضی می‌توانند از روز 98/11/15 لغایت 98/11/20  با مراجعه حضوری به ساختمان معاونت دانشجویان نسبت به ثبت و ارائه درخواست سرا (خوابگاه) اقدام نمایند.
 
منبع: معاونت دانشجویی
 
پورتال اخبار