دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
هفته سلامت
شنبه، 6 اردیبهشت 1399
هفته سلامت
هفته سلامت بر مدافعان حریم سلامت کشور گرامی باد

دوشنبه 1399/2/1  بهورزان و خانواده بهداشت کشور در مقابله با کرونا
 
سه شنبه 1399/2/2  پزشکان، پرستاران و خانواده نظام سلامت در مقابله با کرونا

 
چهارشنبه 1399/2/3  آموزش، پژوهش، فناوری و تولید ملی در مقابله با کرونا

 
پنج شنبه 1399/2/4  هماهنگی و همکاری بین بخشی در مقابله با کرونا

 
جمعه 1399/2/5  روحانیون، نهادهای دینی و همدلی مومنانه در مقابله با کرونا

 
شنبه 1399/2/6  مردم، همیاران سلامت و مشارکت اجتماعی در مقابله با کرونا

 
یکشنبه 1399/2/7  هر "رسانه" یک "پایگاه سلامت" در مقابله با کرونا

 
منبع: روابط عمومی
 
پورتال اخبار