دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
توزیع 400 بستە اقلام خوراکی بین خانوادە دانشجویان تحت پوشش کمیتە امداد
یکشنبه، 7 اردیبهشت 1399
توزیع 400 بستە اقلام خوراکی بین خانوادە دانشجویان تحت پوشش کمیتە امداد
400 بستە اقلام خوراکی از سوی دانشگاه کردستان بین خانوادە دانشجویان تحت پوشش کمیتە امداد توزیع شد.
400 بستە اقلام خوراکی از سوی دانشگاه کردستان بین خانوادە دانشجویان تحت پوشش کمیتە امداد توزیع شد. بە گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، این دانشگاه با توجە بە شرایط کنونی خانوادە‌های نیازمند بە دلیل شیوع ویروس کرونا و بە منظور کمک بە خانە ماندن این افراد و پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری، اقدام بە تهیە برخی اقلام ضروری برای نیازمندان کرد. در این راستا 400 بسته غذایی و اقلام خوراکی از طرف دانشگاه کردستان به خانواده دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی شهرستان سنندج اهدا شد. لازم بە ذکر است دانشگاه کردستان در راستای مسئولیت اجتماعی خود، از ابتدای شیوع این بیماری و تعطیلی دانشگاه‌ها، اقدامات قابل توجهی در این راستا انجام دادە و هموارە یاریگر دانشگاه علوم پزشکی استان بودە است.
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار