دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
اولویت‌های تحقیقاتی سال 1399 شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
شنبه، 27 اردیبهشت 1399
اولویت‌های تحقیقاتی سال 1399 شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
لیست اولویت‌های تحقیقاتی سال 1399 شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان منتشر گردید.
جهت دریافت اطلاعت بیشتر به وب شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با آدرس «http://kurdelectric.ir» مراجعه نمایید.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
برچسب‌ها:

اولویت‌های پژوهشی

 
پورتال اخبار