دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص طرح های پژوهشی
یکشنبه، 15 تیر 1399
آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص طرح های پژوهشی
ثبت پیشنهاده طرح پژوهشی از طریق سامانه ساتع صورت می پذیرد
بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور (در قسمت فرم‌ها آیین‌نامه‌های پژوهشی نیز وجود دارد) ثبت پیشنهاده طرح پژوهشی از طریق سامانه ساتع صورت می پذیرد.
اعضای محترم هیات علمی جهت ثبت پیشنهاده‌های خود در سامانه ساتع به لینک زیر مراجعه نمایند.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار