دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
لیست فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی
چهارشنبه، 8 مرداد 1399
لیست فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی
لیست فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی بر روی وب سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
فرصتهای مطالعاتی واصله از طرف شرکتها، صنایع، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور در سایت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با آدرس https://industry.msrt.ir/fa/page/1435 قرار داده شده است و بصورت مستمر به روز می‌گردد.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار