دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
وبینار تبیین اهمیت ضرورت تشکیل شرکت تعاونی دانشجویان، فارغ التحصیلان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه کردستان
سه‌شنبه، 1 مهر 1399
وبینار تبیین اهمیت ضرورت تشکیل شرکت تعاونی دانشجویان، فارغ التحصیلان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه کردستان
وبینار تبیین اهمیت ضرورت تشکیل شرکت تعاونی دانشجویان، فارغ التحصیلان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه کردستان
دانشجویان : روز شنبه 1399/7/5 ساعت 12:00
 
اعضای هیات علمی و کارکنان روز یکشنبه : 1399/7/6 ساعت 10:30
 
🔶 جهت ورود به وبینار اینجا کلیک کنید
 

 
منبع: معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی
 
پورتال اخبار