دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 1399 دانشکده کشاورزی
یکشنبه، 25 آبان 1399
جلسه معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 1399 دانشکده کشاورزی
جلسه معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 1399 دانشکده کشاورزی روز پنجشنبه 29 آبان برگزار می شود
جلسه معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 1399 دانشکده کشاورزی روز پنجشنبه 29 آبان ماه ساعت 20-18 برگزار می شود. بری حضور به لینک زیر مراجعه فرمایید.
 
 
 
 
پورتال اخبار