دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
وبینار استرس اکسیداتیو در بیماریهای تحلیل برنده اعصاب
شنبه، 1 آذر 1399
وبینار استرس اکسیداتیو در بیماریهای تحلیل برنده اعصاب
وبینار استرس اکسیداتیو در بیماریهای تحلیل برنده اعصاب
وبینار علمی با عنوان:
نقش استرس اکسیداتیو در بیماری‌های تحلیل‌برنده اعصاب
سخنران: دکتر کامبیز حسن زاده
پژوهشگر و همکار تحقیقاتی در موسسه تحقیقات مغز اروپا، انستیتو ریتا لوی مونتالچینی، رم، ایتالیا
زمان برگزاری: یکشنبه 2 آذر، ساعت 12 تا 13:30
لینک ورود به وبینار:
https://meet.uok.ac.ir/ch/sci.hall1
 
پورتال اخبار