دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
رویداد ملی فرصت
دوشنبه، 13 بهمن 1399
رویداد ملی فرصت
بنیاد ملی نخبگان برگزار می کند: رویداد ملی فرصت
برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار