دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی عمران آقای فرزاد کریمی مبارک آباد مورخ دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 13:00
یکشنبه، 10 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی عمران آقای فرزاد کریمی مبارک آباد مورخ دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 13:00
عنوان پایان نامه:گسترش شناسایی مودال کورکورانه برای سازه های با میرای غیر تناسبی بوسیله روش زمان - فرکانس
نام دانشجو: فرزاد کریمی مبارک آباد
استاد راهنما: دکتر کاوه کرمی
داور داخلی: دکتر آزاد یزدانی_استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر پدرام قادری_ استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه علم وصنعت ایران
گروه مهندسی عمران
زمان دفاع: دوشنبه مورخ 1399/12/11 ساعت 13:00 
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود.جهت ورود به جلسه به عنوان مهمان از لینک‌زیر استفاده بفرمایید.  
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار