دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر خانم فریبا محمد حسینی مورخ دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 10:00
یکشنبه، 10 اسفند 1399
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر خانم فریبا محمد حسینی مورخ دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 10:00
عنوان پایان نامه: نشانه گذاری تصاویر دیجیتال بر مبنای روش های تجزیه ماتریس
نام دانشجو: فریبا محمد حسینی
استاد راهنما: دکتر فردین اخلاقیان طاب_دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان 
داور داخلی: دکتر علیرضا عبداله پوری_دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان
داور خارجی: دکتر وفا میهمی_استادیار
گروه: مهندسی کامپیوتر
زمان دفاع: دوشنبه مورخ 1399/12/11 ساعت 10:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود.جهت ورود به جلسه به عنوان مهمان از لینک‌زیر استفاده بفرمایید. 
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار